Om Montin

Montin etablerer og investerer i selskaper innenfor eiendomssektoren. Selskapene hvor Montin investerer har egen organisasjon og en definert strategi. Montin utøver aktivt eierskap gjennom tett oppfølging og samarbeid med ledelsen i selskapene. Montin har som målsetning å eie 30 – 40 % av hvert enkelt selskap. Selskapene eies sammen med få profesjonelle og kapitalsterke investorer, samt nøkkelpersoner i de respektive selskapene.

Vår styrke er kombinasjonen av eiendomskompetanse, finansiell kompetanse og forretningskompetanse. Dette kombinert med kreativitet, åpenhet og grundighet gjør at teamet evner å identifisere og utvikle interessante forretningsmuligheter.

Det er viktig for oss å sette sammen dynamiske team med komplementær kompetanse. Felles respekt og ydmykhet for de ulike fagområdene står sentralt i alle prosesser. Den industrielle kompetansen og merkevaren utvikles i de respektive selskapene.

Montin er i dag aksjonær i tre eiendomsselskaper og seks prosjektselskaper, og vi ser kontinuerlig på mulighetene for å etablere og investere i nye selskaper.

Årsrapport

Se årsrapport 2016 Se årsrapport 2017