Selskaper

Pilares

Pilares er et boligutviklingsselskap med hovedfokus på mellomstore boligprosjekter i aksen Oslo – Asker – Drammen – Kongsberg – Tønsberg.

Selskapet fokuserer på markeds- og stedstilpassede prosjekter for kunder som er opptatt av kvalitet.

Les mer på pilares.no

2013

Investeringstidspunkt

28%

Eierandel
(Montin’s investering)

20

Prosjekter

750

Boliger i porteføljen

Signaturhagen

Signaturhagen er et boligkonsept som er tilrettelagt for den økende andelen eldre i befolkningen. Hvert boligprosjekt består av ca. 50 leiligheter og konseptet skal gjennom sin utforming legge til rette for et godt fellesskap, sosial trygghet og fysisk aktivitet.

Signaturhagen sine første prosjekter er i Stor-Oslo regionen, men selskapet har som ambisjon å utvikle prosjekter over hele landet.

Les mer på signaturhagen.no

2016

Investeringstidspunkt

35%

Eierandel & tegningsrettigheter
(Montin’s investering)

3

Prosjekter

190

Boliger i porteføljen

SQM

SQM er et prosjektutviklingsselskap med spisskompetanse på kontorsegmentet. SQM jobber både med industrielle eiendomsaktører som har behov for ytterligere kapasitet og finansielle eiendomsaktører som har behov for prosjektutviklingskompetanse.

Les mer på sqm.no

2017

Investeringstidspunkt

34%

Eierandel
(Montin’s investering)

6

Prosjektoppdrag

Kvadratera

Kvadratera er et næringseiendomsselskap som skal skape verdier gjennom kjøp, utvikling og forvaltning av næringseiendommer i randsonen til bysentrum og hovedfartsårer. Geografisk nedslagsfelt er i området Oslo – Drammen – Kongsberg – Tønsberg – Sandefjord.

Selskapet eier forretnings-/handelsbygg, kombinasjonsbygg, produksjonsbygg og lager-/logistikkbygg. Selskapet kjøper både eksisterende eiendom med utviklingspotensial, men også regulerte tomter for fremtidige nybygg innenfor næringssegmentet.

Les mer på kvadratera.no

2018

Investeringstidspunkt

35%

Eierandel & tegningsrettigheter (Montin’s investering)

8

Eiendommer

21 000

KVM næring

Hyttelykke

Hyttelykke er hytteutviklingsselskap med hovedfokus på utbygging av hytter i Norge og Sverige. Selskapet er pt. involvert i utvikling og bygging av hytter på Sanderstølen på Golsfjellet og i Branäs i Sverige.

Hyttelykke vil arbeide aktivt på både Sanderstølen og Branäs de kommende årene, og vil samtidig søke nye områder for hytteutvikling i både Norge og Sverige.

Les mer på hyttelykke.no

2018

Investeringstidspunkt

33%

Eierandel
(Montin’s investering)

2

Prosjekter

600

Hytter i porteføljen

MSG

MSG har utviklet et høyteknologisk og helautomatisert system for vask og avising av fly. Selskapet har oppført en fullskala demonstrasjonsmodell på Geiteryggen flyplass utenfor Skien, hvor også selskapet har sitt hovedkontor.

Ideen har fått internasjonal oppmerksomhet, og det føres samtaler med ulike flyplasser over hele verden for oppføring av systemet.

Les mer på msgproduction.no

2019

Investeringstidspunkt

Lånefasilitet

& tegningsrettigheter
(Montin’s investering)

Easee

Easee er et norsk teknologiselskap med hovedbase i Stavanger. Easee sine produkter skal bli selve DNAet i et selvtenkende strømnett, som fordeler strømmen mer effektivt og som utnytter den eksisterende kapasiteten på en best mulig måte. Selskapet utvikler gjennomtenkte produkter med fokus på design og som i høyest mulig grad er selvtenkende.

Les mer på easee.no

2019

Investeringstidspunkt

5%

Eierandel
(Montin’s investering)

Legentic

Legentic er et norsk SaaS selskap som tilbyr unike og innovative løsninger for validering, avdekking av svindelforsøk og gjenfinning av gjenstander via en sofistikert og proprietær plattform og outsourcing tjenester. Selskapet opererer i over 30 land og tilbyr produkter til forsikringsselskaper, finansielle institusjoner, politi, offentlig institusjoner m.m.

Les mer på legentic.com

2020

Investeringstidspunkt

13%

Eierandel (Montin’s investering)

Flexistore

Norges første appstyrte minilager som tilbyr en sømløs og digitalisert kundereise gjennom hele kundeforholdet. Selskapet har p.t. 3 beliggenheter i Oslo og skal skalere opp i Oslo og andre større nordiske byer i partnerskap med eiendomsbesittere gjennom attraktive leie- og partnermodeller. Selskapet har 4 fulltidsansatte.

Les mer på flexistore.no

2020

Investeringstidspunkt

5%

Eierandel + tegningsrettigheter (Montin’s investering)

Unloc

Unloc er et norsk teknologi selskap som har utviklet en digital nøkkelløsning som skal endre måten nøkler er brukt og delt med andre på. Løsningen er kompatibel med en stor og voksende andel av elektroniske låssystemer og kan brukes i private boliger, kontorer, leilighetsbygg m.m.. Selskapet har sin base i Oslo hvor all innovasjon og utvikling gjennomføres.

Les mer på unloc.app

2020

Investeringstidspunkt

3,7%

Eierandel (Montin’s investering)

Skyfall

Skyfall er et norsk venturefond med hovedbase i Oslo. Fondet er sektoragnostisk, men investerer kun i tidligfaseselskaper i pre-seed- og seed fasen. Felles for fondets investeringer er selskaper med et ekstraordinært team som benytter teknologi til å skalere raskt i markeder som er modne for endring.

Les mer på skyfallventures.no

2020

Investeringstidspunkt

ca. 12,4%

Eierandel (Montin’s investering)

Finansielle investeringer

Luado
Luado

Luado er en norsk plattform som formidler praktiske boligtjenester enkelt, ansvarlig og forsikret. Selskapet har blant annet inngått samarbeidsavtale med Ikea og Jernia. Eierandel – 1,3 %.

Hovseterveien 70-72 AS
Hovseterveien 70-72 AS

Næringsprosjekt på Hovseter i Oslo.
Eierandel – 8,6 %

Sannergata 3 Invest AS
Sannergata 3 Invest AS

Utviklingsprosjekt på Grünerløkka i Oslo.
Eierandel – 6,3 %

Sølvknuten Invest AS
Sølvknuten Invest AS

Bolig-/næringsutviklingsprosjekt sentralt i Kongsberg.
Eierandel – 8,3 %

Les mer på solvparken.no