Mont Investor Partners AS (Montin) ble etablert i 2015 som et managementselskap til Mont Investor AS som er et privat investeringsselskap med hovedfokus på eiendomsrelaterte investeringer. Mont Investor AS eies av de ansatte i Montin.

I 2018 inngikk Montin en langsiktig managementavtale med Br. Jensen AS som er et familieeiet investeringsselskap med hovedfokus på eiendomsinvesteringer. Mont Investor AS og Br. Jensen AS har ulik investeringsstrategi, men har mange felles investeringer.

Montin sin styrke er kombinasjonen av industriell, finansiell og forretningsmessig kompetanse. Dette kombinert med kreativitet, åpenhet og grundighet gjør at teamet evner å identifisere og utvikle interessante investeringer og forretningsmuligheter.

Montin har etablert og er direkte rådgiver for 5 ulike eiendomsselskaper hvor hovedaksjonærene er Mont Investor AS og Br. Jensen AS. Selskapene har egen organisasjon og en definert strategi. Den industrielle kompetansen og merkevaren utvikles i de respektive selskapene.

Montin bidrar med kompetanse på et strategisk nivå og som en meget aktiv eier. Montin kan også bistå i operative oppgaver dersom selskapene har behov for og ønsker dette.

Se årsrapport 2018