Om Montin

Montin kombinerer tilførsel av kompetanse og kapital til selskaper som er i en oppbygningsfase. Historisk har Montin hovedsakelig arbeidet med eiendom og eiendomsselskaper. Det siste året har Montin også startet å investere i og jobbe med selskaper fra andre bransjer.

Selskapene som Montin jobber med har egen organisasjon og en definert strategi. Den industrielle kompetansen og merkevaren utvikles i de respektive selskapene. Montin bidrar med kompetanse på et strategisk nivå, men kan også bistå i operative oppgaver dersom selskapene har behov for og ønsker dette.

Montin har som målsetning å ha et substansielt eierskap i hvert enkelt selskap/investering. I noen selskaper erstattes eierskap av andre finansielle instrumenter som lån, tegningsretter og opsjoner. Selskapene eies sammen med få profesjonelle og kapitalsterke investorer, samt nøkkelpersoner i de respektive selskapene.

Montin sin styrke er kombinasjonen av industriell, finansiell og forretningsmessig kompetanse. Dette kombinert med kreativitet, åpenhet og grundighet gjør at teamet evner å identifisere og utvikle interessante forretningsmuligheter. Montin ser kontinuerlig på mulighetene for å etablere og investere i nye selskaper.

En ingrediens, et element, en byggekloss, et produkt, en utfordring. Vi legger tid og ressurser i detaljer fordi de er avgjørende for helheten. Et godt prosjekt eller en vellykket virksomhet overlater ikke morgendagen til tilfeldigheter, men planlegger hvert steg i tråd med sin visjon og målsetning. I Montin mener vi at målet må være perfeksjon, og at nøkkelen ligger i detaljene, samtidig som man ser det store bildet og har en plan for hvor man skal. Vi er også genuint opptatt av menneskene vi jobber med. Et prosjekt eller en virksomhet blir ikke bedre enn menneskene som jobber der, og vi blir ikke bedre uten utfordringer fra de kunnskapsrike og flotte menneskene vi jobber med.

Se årsrapport 2018